pobyt w Toruniu

pobyt w Toruniu

Wniosek o urlop z 29.03.1927