pobyt zagranicą

pobyt zagranicą

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 12.08.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927