podeszły wiek

podeszły wiek

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927