podmiot poznający

podmiot poznający

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923