podróż do Polski

podróż do Polski

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 27.06.1969