podstawy teorii poznania

podstawy teorii poznania

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924