podstawy współczesnej estetyki

podstawy współczesnej estetyki

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964