podziw dla Ingardena

podziw dla Ingardena

List od Stefana Żółkiewskiego z 08.06.1966