poetyka rosyjska

poetyka rosyjska

List od Stefana Szumana z 02.06.1942