poglądy na tożsamość

poglądy na tożsamość

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923