pojęcia fenomenologiczne

pojęcia fenomenologiczne

List od Jana Patočki z 26.10.1965