pojęcia obiektywności

pojęcia obiektywności

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967