pojęcie prawdopodobieństwa sądu

pojęcie prawdopodobieństwa sądu

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925