pokora

pokora

List od Stefana Szumana z 01.06.1939

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 23.03.1949