polemizowanie

polemizowanie

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd