Polska Akademia

Polska Akademia

Pokwitowanie z 26.11.1964