polski konsulat

polski konsulat

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928