pomoc przyjacielska

pomoc przyjacielska

List od Stefana Szumana z 12.12.1941