popularyzacja kultury polskiej za granicą

popularyzacja kultury polskiej za granicą

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946