porady redakcyjne

porady redakcyjne

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933