posiedzenia wyborcze

posiedzenia wyborcze

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.11.1965