posiedzenie Akademii

posiedzenie Akademii

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 07.10.1936