/
EN

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 07.10.1936

Data powstania 7.10.1936
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu kartka pocztowa
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina filozofia, literatura

7.10.1936

       n     Wielomożny Panie Profesorze!

  n Więc na posiedzeniu poniedziałkowym P.A.L. zgodziła się na termin 31.X. O temacie już nie było mowy, bo z tymi ludźmi nie można gadać, ale ja go aprobuję, ponieważ teraz wiele o tych zjawiskach się mówi. Spodziewam się, że Pan Profesor odczytując swą pracę, tu i ówdzie wplecie coś celem uprzystępnienia sprawy także tym, którzy tego nowego kręgu myśli nie znają.
  n Proszę o potwierdzenie odbioru kartki, a prócz tego o zawiadomienie mnie o terminie przyjazdu – zapewne 31go odezwie się Pan Profesor w telefonie. Zresztą – nie wiem, jaki jest uzus – zapewne sekretariat wyśle do Pana Prof. oficjalne pismo.

Z wysokim poważaniem
  n       n Karol Irzykowski

 

KARTKA POCZTOWA

 

NADAWCA
Karol Irzykowski
Warszawa
ul. 6 sierpnia 47
 n dom 8m8

Wielmożny Pan Profesor
Dr. Roman Ingarden
Lwów
ul. Zacharjewicza 7