posiedzenie Instytutu Filozofii PAN

posiedzenie Instytutu Filozofii PAN

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965