posiedzenie Komitetu Redakcyjnego BKF

posiedzenie Komitetu Redakcyjnego BKF

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 15.12.1951