posiedzenie Paryskiego Towarzystwa Estetycznego

posiedzenie Paryskiego Towarzystwa Estetycznego

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967