posiedzenie PTF

posiedzenie PTF

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.