posiedzenie Zarząu PAU

posiedzenie Zarząu PAU

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948