Pospieszalski

Pospieszalski

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.04.1962