/
EN

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.04.1962

Warszawa, dn. 13. 4. 1962 r.

 

Drogi Romanie. Wczoraj wysłałem list maszynopis p. Csató, a dziś zwracam się z nową sprawą.

                Zwrócił się mianowicie do mnie prof. Zachwatowicz, aby pomówić z jego dawnym asystentem z Politechniki Warszawskiej, inż. Pospieszalskim, który teraz przygotował – czy raczej: przygotowuje – pracę doktorska, ale na tematy z teorii sztuki tak ogólnej, że przekraczają zainteresowanie profesorów Politechniki. Rozmowę tę odbyłem i doszedłem do przekonania, że najodpowiedniejszym forum, na którym inż. Pospieszalski mógłby przedstawić i poddać dyskusji swe ideje, jest prowadzony przez Ciebie oddział Sekcji Estetycznej PTF w Krakowie. Więc go skierowuję do Ciebie. I mam nadzieję, że Cię te rzeczy zainteresują.

Uścisk dłoni łączę

WTatarkiewicz