postać istnienia

postać istnienia

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967