potrzeba rozmowy

potrzeba rozmowy

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949