powrót do kraju

powrót do kraju

List od Manfreda Kridla z 26.12.1946