powrót z wakacji

powrót z wakacji

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952