poznanie estetyczne

poznanie estetyczne

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964