poznanie istotnościowe

poznanie istotnościowe

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914