pożyczka

pożyczka

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 14.01.1926