pozytywna teoria spostrzeżenia

pozytywna teoria spostrzeżenia

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928