praca Tarskiego

praca Tarskiego

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935