praca uniwersytecka

praca uniwersytecka

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924