prace ks. Michalskiego

prace ks. Michalskiego

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948