pracownik konsulatu

pracownik konsulatu

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928