prawda w dziele literackim

prawda w dziele literackim

List od Stefana Szumana z 09.04.1942