prawdziwość poezji

prawdziwość poezji

List od Stefana Szumana z 02.06.1942