preliminarz budżetowy

preliminarz budżetowy

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.10.1957