prenumerator ruchu

prenumerator ruchu

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919