presja

presja

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 29.06.1967