Prezes Komitetu Filozoficznego PAN

Prezes Komitetu Filozoficznego PAN

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954