prezes Książnicy Polskiej

prezes Książnicy Polskiej

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924