prezes PAL

prezes PAL

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 26.10.1936